Šijacie stroje
Vyšívacie stroje
Overloky
Príslušenstvo
Predajcovia

VYŠÍVACIE STROJE

PR 1000 E

Innov-Is 90 E

Innov-Is 800 E

Innov-Is 950

Innov-Is 750 E

Innov-is V3

Innov-Is 1250

Innov-Is 2200 Laura Ashley

Innov-Is 5000

PR 650 E

software
PE DESIGN Next
.

 

Firma ELTECO SK spol. s.r.o. si všetky
náležitosti vyplývajúce zo zákona o
odpadoch ako i platby príspevkov do
recyklačného fondu plní ako člen
kolektívneho systému E-cycling, s.r.o.
Banská Bystrica.
Pri kúpe nového šijacieho stroja je
predajca povinný odobrať starý stroj i
s obalom, ak si to kupujúci želá.


ELTECO SK s.r.o.
Ľ. Štúra č. 8
969 01 Ban. Štiavnica
Slovakia
.
tel./fax: +421 45 692 0600
eltecosk@BSnet.sk
.

  Novinky | Šijacie stroje | Vyšívacie stroje | Overloky | Príslušenstvo | Predajcovia

© 2005 ELTECO SK s.r.o. Všetky práva vyhradené.
design and power by g31d.com